Ingezonden: kwaliteit van besturen in Nuenen?

Foto: Google Maps

Begin dit jaar stond in Rond­de­Linde en DeNuenseKrant bij de Gemeentelijke informatie een klein stukje, dat de Gemeente Nuenen van plan is om een verbindingsweg aan te leggen tussen de Meierijlaan en de Spegelt, met een afslag naar het bedrijventerrein, de “Verbindingsboog Meierijlaan”.

In plaats van dat de Gemeente de gezinnen van het Keizershof uitnodigde voor een informatiebespreking, waarop men commentaar kon leveren op het Ontwerp Bestemmingsplan, werd in eerste instantie volstaan met de bovengenoemde publicatie.

Bij de Kijk­in­de­Wijk dag Keizershof kreeg een bewoonster door wat er aan de hand was en vroeg mij om de pers in te schakelen. Die heeft uitstekend werk geleverd, waardoor onder meer duidelijk werd dat de betreffende wethouder misleidende informatie aanleverde over de te verwachten toename van de verkeersintensiteit, factoren kleiner dan die van de betrokken ambtenaren, totale duimzuigerij dus.

Het is interessant je af te vragen waarop de informatie van de wethouder gebaseerd is en wat de achterliggende motieven zijn. Gewoon je zin willen hebben? Ook werd duidelijk dat de Gemeenteraad heeft zitten slapen en pas wakker werd toen het ED met achtergrondinformatie kwam.

Op 8 september heeft de Provinciale Staten haar advies gegeven over de toekomst van Nuenen. Ik vraag me af of daarin rekening gehouden wordt met het gebrek aan bestuurskwaliteit van zowel B&W als van de Gemeenteraad zoals uit het bovenstaande voorbeeld blijkt.

Als de kwaliteit van het gemeentebestuur niet drastisch verbetert, heeft welke verandering van bestuurssamenstelling en takenpakket dan ook, geen zin.

Jan Lammerts, Nuenen


Lees meer ingezonden stukken

Reacties