Muziekonderwijs in Son en Breugel

Foto: CC0

De gemeente wil kinderen graag een kans geven om een muziekinstrument te leren bespelen. Daarom subsidieert de gemeente een gedeelte van de kosten van de muzieklessen.

Voor wie en hoeveel?

Alle kinderen die in Son en Breugel wonen en op 1 augustus 2019 nog geen 18 jaar zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van muziekonderwijs. De gemeente geeft een subsidie van 50% van het lesgeld, met een maximum van € 390,00 per cursusjaar. De lessen moeten dan wel worden gevolgd bij een erkende muziekdocent of bij een erkende muziekschool. Dat geldt ook voor de kinderen die bij de harmonie spelen. In bepaalde gevallen kunnen leerlingen van 18 jaar tot 21 jaar ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten.

Hoe werkt het?

U kunt de subsidieaanvraag regelen via www.sonenbreugel.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U dient het formulier volledig in te vullen en in te sturen vóór 1 december 2018. Deze termijn wordt door de gemeente strikt gehandhaafd. De gemeente beslist vóór 1 februari 2019 over uw subsidieaanvraag. De beslissing wordt u schriftelijk meegedeeld. Als u een subsidie is toegekend wordt deze daarna zo spoedig mogelijk uitbetaald. Wanneer uit de rekening blijkt dat de muzieklessen ná 1 december 2018 zijn begonnen, mag u de aanvraag ná 1 december 2018 indienen, maar uiterlijk binnen twee weken na aanvang van de lessen.

Bron: Gemeente Son en Breugel