De nieuwe situatie in de Bontstraat is nog even wennen

Foto: Son en Breugel Nieuws

Parkeren op straat in de Bontstraat is verboden, maar weet iedereen dat al?

De geparkeerde auto’s in de Bontstraat waren niet alleen hinderlijk, maar brachten ook gevaren met zich mee. Recentelijk werden enkele parkeerplaatsen aangelegd in de nabijheid van de Bontstraat. Ook werd er aan beide zijden van de Bontstraat een bord geplaatst om het parkeerverbod te bekrachtigen. Maar nog niet iedereen is op de hoogte van deze nieuwe situatie.

Son en Breugel Nieuws heeft enkele malen een blik geworpen in de straat na een tip van een oplettende dorpsgenoot. De auto’s zijn niet meer geparkeerd in de grote getale die het eerst waren, maar toch enkele auto’s die verkeershinder kunnen veroorzaken. Toen we een toevallige parkeerder attendeerde op het feit dat er een nieuwe situatie was, gaf de bestuurder aan hier niet van op de hoogte te zijn.

De nieuwe situatie in de Bontstraat is nog even wennen
Foto: Son en Breugel Nieuws

En begrijpelijk. Een klein bordje dat slechts zichtbaar is aan één rijrichting geeft aan dat de situatie gewijzigd is. Of dit voldoende zal zijn om iedereen op de hoogte te stellen is twijfelachtig. Mocht je vanuit de Nieuwstraat de Bontstraat inrijden, dan wordt je wel op de hoogte gebracht. Maar na enkele meters is er al een bord die het parkeerverbod opheft waarvan onduidelijk is of deze voor de Bontstraat bedoelt is of de nabij gelegen parkeergelegenheid. Een boete kost 90 euro exclusief administratiekosten.


Schrijf je nu in voor de Afval Challenge 2017

en maak kans op een complete metamorfose ter waarde van 350 euro!

Schrijf je nu in voor de Afval Challenge 2017


Lees meer over de Bontstraat

Reacties